Theo thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố, so với năm ngoái, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới ở tất cả các ngành nghề đều tăng. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh bất động sản (BĐS) ở vị thế dẫn đầu về mức tăng trưởng.

Ngành kinh doanh bất động sản dẫn đầu về số doanh nghiệp thành lập mới

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa thông báo số liệu về tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2017.

Cụ thể, trong tháng 3 năm 2017, có 12.027 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 118.680 tỷ đồng. So với tháng trước, số doanh nghiệp thành lập mới đã tăng 120% và tăng 90,6% về số vốn đăng ký.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 3 giảm 13,5% so với tháng trước, đạt 9,87 tỷ đồng.

Luỹ kế 3 tháng đầu năm, cả nước có thêm 26.478 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 271.238 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, số doanh nghiệp đã tăng 11,4% và tăng 45,8% về số vốn đăng ký. Bên cạnh đó, cả nước có 9.271 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Trong 3 tháng đầu năm, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 596.653 tỷ đồng. Trong đó, tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 325.415 tỷ đồng. Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 271.238 tỷ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 3 tháng qua tăng 30,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 10,2 tỷ đồng.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhận định: “Điều này cho thấy, Luật Doanh nghiệp 2014 đã lan tỏa một luồng sinh khí mới cho môi trường kinh doanh. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng liên tục so với các quý và số vốn cam kết đưa vào thị trường duy trì ở mức cao cho thấy doanh nghiệp vẫn tiếp tục tin tưởng và nhìn thấy nhiều cơ hội kinh doanh từ thị trường”.

Về lĩnh vực, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho hay, so với năm ngoái, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở tất cả các ngành nghề. Trong đó, kinh doanh BĐS dẫn đầu với 924 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 55%.

Sản xuất phân phối điện, nước, ga đứng thứ hai, tăng 32,5% với 200 doanh nghiệp. Thứ ba là Giáo dục và đào tạo với 640 doanh nghiệp, tăng 28,0%. Tiếp theo là lĩnh vực Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm với 269 doanh nghiệp, tăng 26,3%. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 16,4% với 461 doanh nghiệp…

Xét theo vùng lãnh thổ, trong 3 tháng đầu năm 2017, tất cả các vùng đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, vùng Trung du và miền núi phía Bắc tăng 27,6% với 1.150 doanh nghiệp; Đồng bằng Sông Hồng tăng 16,4% với 7.886 doanh nghiệp; Đông Nam Bộ tăng 10,4% với 11.179 doanh nghiệp; Tây Nguyên tăng 9,6% với 698 doanh nghiệp; Đồng bằng Sông Cửu Long tăng 7,9% với 2.016 doanh nghiệp; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung tăng 2,6% với 3.549 doanh nghiệp.

Trở lại
Messenger
Email
028 62704419